(English version is further down on this page) 

Vi reserverar oss för eventuella felavtryck, produktändringar, prisjusteringar och slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen har behandlats.

PRISER

Priser i SEK och inkl moms.

BETALNING

Kortbetalning
Vi erbjuder betalning med Visa och Mastercard. Vi använder oss av Stripe som teknisk partner för säkra kortbetalningar. Läs mer om Stripe på www.stripe.com

Swish
Vi erbjuder enkel betalning med Swish via din smarta telefon. När du betalat din order ser du orderbekräftelsen och ditt ordernummer under menyn ”Händelser” i Swish-appen.

LEVERANS MED DB SCHENKER, POST NORD & BUSSGODS

Vi erbjuder fri frakt inom Sverige. Fraktavgift inom EU (utom Cypern, Gibraltar och Grekland) 149 SEK.

Vi skickar din beställning inom 1-4 dagar (gäller lagervaror) eller senast kommande vecka.

RETURER

Kunden står för returfrakten.

GARANTI

Vi lämnar 1 års garanti för tillverkningsfel och materialfel. Normalt slitage täcks inte av garantin. Förbrukningsartiklar som stavspetsar och fjädrar täcks inte av garantin.

UNDERHÅLL

Du måste ha följt produkternas skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin.

GDPR

Registeransvarig för lämnade personuppgifter är Aktiv Sport med sitt säte på Selbäcksvägen 43 i Mora. Personuppgifter kommer att behandlas och överföras i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss, samt ge dig erbjudanden om vår verksamhet. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Org nr

559017-6771 (Aktiv Sport Mora AB)

 

 


TERMS OS PURCHASE

We reserve the right for any misprints, product changes, price adjustments and final sales. We reserve the right to adjust any price errors before and after the order is processed.

PRICES

Prices in SEK and incl VAT

PAYMENT

Card payment

We offer payment with Visa and Mastercard. We use Stripe as a technical partner for secure card payments. Learn more about Stripe on www.stripe.com

DELIVERY WITH DB SCHENKER, POSTNORD & BUSSGODS

We offer free shipping within Sweden. Shipping fee within the EU (except Cyprus, Gibraltar and Greece) 149 SEK. We will ship your order within 1-4 days (applies to stock items) or no later than the following week.

RETURNS

The customer is responsible for the cost of the shippingfee.

WARRANTY

We provide a 1 year warranty on manufacturing defects and material defects. Normal wear is not covered by the warranty. Consumables such as pole tips and springs are not included in the warranty.

MAINTENANCE

You must have followed the instructions of the products in order to use the warranty.

GDPR

The controller for the personal data provided is Aktiv Sport with its registered office at Selbäcksvägen 43 in Mora. Personal data will be processed and transferred in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). In connection with registration and ordering, you agree that we store and use your information in our business for the purpose of completing and providing the service you expect from us, as well as providing you with offers about our business. We also assure that we will not sell or transfer any personal data.

 

PAKET SOM LEVERERAS AV SCHENKER

Med funktionen här på sidan kan du se hur långt ditt paket har kommit (paketet levereras av Schenker). Använd spårningsnumret som finns i leveransbekräftelsen.

Du kan även söka ditt paket på www.privatpaket.se med hjälp av ditt spårningsnummer.

”Sökningen gav ingen träff” betyder oftast att Schenker inte har hunnit registrera paketet. Försök igen lite senare (paketen registreras oftast under eftermiddag/tidig kväll hos Schenker).

BREV SOM LEVERERAS AV POSTNORD

Har din beställning skickats som brev med Postnord så går det inte att spåra brevet, men normalt tar det 1-2 dagar innan brevet kommer direkt hem i brevlådan.

Hur vet jag om min beställning har skickats som brev?

I leveransbekräftelsen står det ”Posten Brev”, alternativt ”Postnord Brev” i stället för ett spårningsnummer.

KONTAKT

Adress

StaffanStaven / Aktiv Sport Mora AB
Selbäcksvägen 43
792 37 MORA

Telefon

070-3868822

E-mail

staffan@staffanstaven.com

CONTACTINFORMATION

Address

StaffanStaven / Aktiv Sport Mora AB
Selbäcksvägen 43
SE-792 37 MORA
SWEDEN

Telephone

+46 70 3868822

E-mail

staffan@staffanstaven.com