Monteringsanvisning av Staffanstaven

1: TA AV HANDTAGET PÅ DINA STAVAR

 • Koka upp vatten.
 • Sätt ner handtaget så att smältlimmet som håller handtaget mjuknar.
 • Dra av handtaget från staven efter någon minut.

2: MONTERA HANDTAGET PÅ STAFFANDÄMPAREN

 • Värm upp det ofärgade limmet och smeta på det på dämparens handtagsdel.
 • Värm även upp insidan av handtaget.
 • Tryck på handtaget på dämparen.
 • Kommer handtaget inte hela vägen ner så värmer du upp bara upp limmet som ovan med kokande vatten.

3: MÄT LÄNGDEN OCH KAPA STAVEN

 • Trä på dämparen på din stav.
 • Mät hur lång staven blir och räkna ut hur mycket den måste kapas.
 • Märk upp kapningen. Sätt tejp runt det kommande snittet och såga av staven.

4: MONTERA DÄMPARE PÅ STAVEN

 • Markera hur långt dämparen går ner på stavröret genom att tejpa runt staven i underkant.
 • Sandpappra den delen av stavröret som ska sitta i dämpare.  
 • Värm upp det grå limmet och smeta på det på staven. Lägg på rikligt.
 • Trä på dämparen på staven, samtidigt som du trycker in det lilla kolfiberbladet mellan stav och dämpare. Limmet ska vara så rikligt så att överflödet trycks ut.